Poročilo je namenjeno podpori k politični razpravi v zvezi s prenovo obstoječega stavbnega fonda v Nemčiji in obsega različne scenarije za povečanje energetske učinkovitosti.  Poudarek je na ekonomski upravičenosti različnih ravni prenove z vidika investitorjev ali lastnikov stavb. Rezultati so predstavljeni s pomočjo vizualnega orodja za hitro in enostavno oceno potencialnih vplivov različnih kombinacij političnih vzvodov. Poročilo lahko poiščete na strani http://www.sgg.si/za-vas/Show Buttons
Hide Buttons