Sodelovanje v Slovenskem gradbenem grozdu podjetjem omogoča nove poslovne priložnosti.

Slovenski gradbeni grozd nadaljuje svojo zgodbo sodelovanja in povezovanja v EU projektih. Tokrat nam je skupaj s partnerji iz Romunije, Srbije in Poljske uspelo na razpisu programa COSME v okviru “European Cluster Excellence Programme” s projektom SMART4NZEB (»Smart for nearly zero energy buildings«).

Ker koncept skoraj nič energijskih stavb še vedno ni enostavno uporaben v mnogih evropskih državah, zlasti v državah / regijah, na katere se nanaša projekt (Romunija, Srbija in Poljska), predstavlja projekt za slovenske sedanje in prihodnje člane Slovenskega gradbenega grozda priložnost za ustvarjanje poslovnih sodelovanj.

Glavni cilji projekta  SMART4NZEB so naslednji:

  • ustvariti trajnostno sodelovanje in krepitev zmogljivosti med vključenimi partnerji – upravljavci grozdov in člani grozdov ter ustreznimi zainteresiranimi stranmi v izbranih državah Srednje in Vzhodne Evrope,
  • podpirati medregionalna partnerstva za lažji razvoj konkurenčnih izdelkov in tehnoloških rešitev, namenjenih novim in obstoječim zgradbam, kar bo privedlo do tržne prodornosti skoraj nič energijskih zgradb, povezanih z njihovo proizvodnjo, uporabo in ponovno uporabo,
  • grozde usmeriti k inovativnim in sodobnim grozdom, ki bodo sposobni reševati medsektorsko in čezmejno sodelovanje ter se spoprijeti z glavnimi okoljskimi, gospodarskimi in socialnimi izzivi svojih članov,
  • povečati konkurenčnost in podpreti rast in razvoj najmanj 577 MSP (kolikor je trenutno članov v partnerskih grozdih projekta), dejavnih v gradbeništvu, energetski učinkovitosti in obnovljivih virih energije, s krepitvijo izgradnje zmogljivosti 5 reprezentativnih grozdov kot gonilcev inovacij v Srednji in Vzhodni Evropi (Poljska, Romunija, Srbija in Slovenija) ter
  • omogočanje nadnacionalnih izmenjav in strateških partnerstev s poudarkom na izmenjavi izkušenj med različnimi praksami, vrzeli v spretnostih, politikah, ciljnih in stopnji angažiranosti, povezanih s skoraj nič energijskimi stavbami.

K sodelovanju v grozdu vabimo podjetja in organizacije, ki jih zanima razvojno sodelovanje in priložnosti na omenjenih (in tudi drugih) trgih.

To so lahko podjetja, posamezniki ali organizacije, ki se ukvarjajo z arhitekturo ali drugim projektiranjem, energetskimi pregledi stavb, trajnostno gradnjo, naravno gradnjo, gradbena podjetja, proizvajalci materialov, investitorji, podjetja, ki se ukvarjajo s prenovami, ponudniki storitev na področju informatizacije stavb, proizvajalci, ponudniki in izvajalci različnih instalacijskih sistemov, ponudniki financiranja gradnje in prenove. V primeru, da se ne najdete na seznamu in želite sodelovati z nami, nas kontaktirajte.

 

Povežite se z nami v omrežju LinkedIn

LinkedIn
Show Buttons
Hide Buttons