Dogodek se bo osredotočal na: (1) ozaveščanje o ukrepih, ki so potrebni, da se omogoči sinergije med različnimi programi financiranja EU in (2) izmenjavi dobrih praks z združevanjem sredstev iz strukturnih skladov, nacionalnih virov in okvirnega programa za izboljšanje odličnosti v sistemih R & R ter (3) povezovanju inovacijskih aktivnosti v obravnavanih S3 prioritetnih področjih: Pametne zgradbe in dom z lesno verigo, Mreže za prehod v krožno gospodarstvo, ter Pametna mesta in skupnosti.

Več informacij na povezavi.Show Buttons
Hide Buttons