Brazilija

Evropska komisija od 8. do 12 avgusta organizira prvo misijo za navezovanje stikov z brazilskimi partnerji, ki se bo odvijala v mestu Sao Paulo, v okviru »Greenbuilding Brasil International Conference & Exhibition«. V ta namen so bili grozdi, ki so pridobili oznako za European Strategic Cluster Partnership – med njimi tudi Slovenski gradbeni grozd za projekt ECCA – pozvani, da izmed svojih članov predlagajo po 3 mala oz. srednja podjetja za udeležbo na misiji. Če bo njihova udeležba potrjena, bodo podjetja imela povrnjene stroške potovanja in nastanitve s strani EU.

Vabljena so podjetja, ki ponujajo inovativne rešitve na področju trajnostne gradnje in ki delujejo na naslednjih področjih:

 • arhitekturno projektiranje,
 • inženirsko projektiranje in storitve (na primer svetovanje za nizko ogljično (»low-carbon«) gradnjo)
 • investiranje v trajnostno gradnjo,
 • gradnja
 • svetovanje na področju trajnostne gradnje,
 • proizvodnja in dobava opreme in tehnologij:
  • za pripravo tople vode,
  • sprejemnikov sončne energije,
  • toplotnih črpalk,
  • tehnologij za visoko učinkovito hlajenje stavb,
  • toplotnih izmenjevalnikov,
  • prezračevalnih sistemov,
  • tehnologij za merjenje in spremljanje porabe (»smart meters«, naprave za oddaljeno spremljanje porabe, števci porabe energije v gospodinjstvih),
  • tehnologije za upravljanje potreb (programske rešitve, IoT naprave, lastnosti glede na čas dneva (dopoldne, popoldne, itd…)),
  • tehnologije za upravljanje stavb (BMS),
  • tehnologije za kontrolo kakovosti električne energije in optimizacijo napetosti,
  • visoko učinkovita svetila in naprave za optimiranje in upravljanje osvetlitve,
  • tehnologije oz. elementi za zagotavljanje naravne osvetlitve,
  • visoko učinkovite pisarniške naprave in podatkovni centri,
 • proizvodnja gradbenih materialov (izolacijski materiali, reflektivni materiali, inovativni materiali),
 • proizvodnja gradbenih elementov,
 • upravljanje in
 • usposabljanje na področju energetskih pregledov stavb, usposabljanje stavbnih managerjev in usposabljanje na področju specialnih sistemov.

Pošljite čim prej vaš interes glede udeležbe na konferenci, kontakne podatke in opis vašega podjetja v kontekstu zgoraj navedenih vsebin. Rok za oddajo prijave je 8.6.2016.Show Buttons
Hide Buttons