HEATLAND

V oktobru 2017 smo začeli nov EU LIFE  z naslovom: INNOVATIVE PAVEMENT SOLUTION FOR THE MITIGATION OF THE URBAN HEAT ISLAND EFFECT. Projekt koordinira Tehnološki center iz  Murcie, Španija, poleg 4 španskih partnerjev pa sodeluje tudi SGG. Namen projekta je demonstrirati učinke inovativnega tlaka za zmanjševanje pregrevanja urbanih prostorov in prenesti tehnologija drugim zainteresiranim deležnikom, investitorjem pa tudi projektantom, proizvajalcem in izvajalcem, ki bi želeli demostracijo pripraviti in izvesti v Sloveniji.

Vladimir Gumilar

Vladimir Gumilar, direktor SGGShow Buttons
Hide Buttons