Prva konferenca Evropske zveze za krožno gradbeništvoPrva konferenca Evropske zveze za krožno gradbeništvo

V Ljubljani se je 12.1.2017 odvijala prva konferenca Evropske zveze za krožno gradbeništvo (ECCA – European Circular Construction Alliance) z naslovom Krožno gospodarstvo – globalni izziv za gradbeno industrijo. Konferenco je v okviru evropskega projekta organiziral Slovenski gradbeni grozd – GIZ.

ECCA konference so se udeležili predstavniki grozdov, podjetij, raziskovalnih inštitutov in javnega sektorja iz Slovenije, Španije, Belgije, Velike Britanije, Poljske, Portugalske in Mehike. Na konferenci so predavatelji osvetlili dejstvo, da je krožno gospodarstvo, to je prehod iz linearnega v krožni gospodarski model, velik in globalni izziv za gradbeni sektor – a tudi razvojna in poslovna priložnost. Osvetlili so številne dobre prakse s področja digitalizacije v gradbenem sektorju, ponovne uporabe predelanih gradbenih odpadkov, energetske učinkovitosti in uporabe obnovljivih virov energije, uporabe naravnih materialov, ki vključujejo načela krožnega gospodarstva. Tovrstne tehnološke rešitve, tehnologije, proizvodi in storitve so namreč razvojno in tržno zanimive za tuje trge izven Evropske unije, s tem pa tudi priložnosti za mednarodno razvojno sodelovanje in internacionalizacijo. Na konferenci so predstavili prve iniciative za pripravo skupnih, evropskih in naprednih  rešitev s področja krožnega gradbeništva, ki povezujejo komplementarna znanja in tehnologije različnih partnerjev Evropske zveze za krožno gradbeništvo.  Več o Evropski zvezi za krožno gradbeništvo na spletni strani, kjer pa si lahko tudi ogledate predstavitve s konference.

Slovenski gradbeni grozd je koordinator projekta, ki ima za cilj vzpostaviti evropsko strateško partnerstvo grozdov za internacionalizacijo. Projekt podpira Evropska komisija v okviru Programa za konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja (COSME). Zveza je namenjena podpori evropskim grozdom in inovacijskim združenjem ter njihovim članom, predvsem majhnim in srednjim podjetjem, na poti k internacionalizaciji.

Vabilo k sodelovanju

Slovenski gradbeni grozd v okviru projekta ECCA vabi k sodelovanju slovenska podjetja, ki imajo rešitve, ki že upoštevajo načela krožne ekonomije in so zainteresirana za internacionalizacijo.  Povabljena pa so tudi podjetja, ki načrtujejo ali pa razvojno že delujejo v smeri krožnega gospodarstva, so vključena v vrednostno verigo graditve ali pa se na njo lahko povežejo. Pomagali vam bomo najti evropske partnerje, zanimive trge in podporne storitve.

Krožno gospodarstvo – globalni izziv za gradbeno industrijo
Krožno gospodarstvo – globalni izziv za gradbeno industrijo
Krožno gospodarstvo – globalni izziv za gradbeno industrijo
Krožno gospodarstvo – globalni izziv za gradbeno industrijo
Show Buttons
Hide Buttons