Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendiranje namerava oktobra objaviti nov razpis za Kompetenčne centre.Namen razpisa bo povezovanje podjetij ter izboljšanje usposobljenosti zaposlenih in konkurenčnih podjetij. Prednost bodo imeli konzorciji, ki se bodo povezovali v okviru strategije pametne specializacije in v njej opredeljenih prednostnih področij.

V okviru projektov bodo sofinancirane naslednje aktivnosti:

  • razvoj in implementacijo modelov kompetenc,
  • mreženje, povezovanje in prenos dobrih praks partnerjev na področju razvoja kadrov,
  • izvedbo aktivnosti za zagotavljanje trajnosti delovanja KOC in
  • zagotavljanje usposabljanj za zaposlene.

Na voljo bo okvirno 4.000.000 EU.Oodobreni projekti bodo pridobili med 250.000 EUR in 400.000 EUR subvencije. Praviloma naj bi podporo dobilo okvirno 10 projektov iz tematsko različnih področij.

Slovenski gradbeni grozd lahko zainteresiranim konzorcijem ponudi naslednja usposabljanja:

  • o razvoju inovacij,
  • o oblikovanju trajnostnih poslovnih modelov,
  • o krožnem gospodarstvu na področju gradbeništva (vključno s projektiranjem).

Konzorcijam pa lahko svetuje tudi na področju

  • mreženja, povezovanja in prenoas dobrih praks partnerjev na področju razvoja kadrov,
  • ter zagotavljanja trajnosti delovanja KOC.

 

Show Buttons
Hide Buttons