Slikovitih primerov, kako si lahko olajšamo in pocenimo življenje kot posamezniki in kako to lahko sistemsko storimo kot družba, ne manjka. Ob tem gre tako za možnost prihrankov kot za dvigovanje kakovosti bivanja in upoštevanje omejitev planeta. Če naš sedanji ekonomski model temelji na linearnem vzorcu »take-make-consume and dispose«, pri čemer predpostavljamo, da so viri neomejeni, razpoložljivi in cenovno dosegljivi, prinaša model krožnega gospodarstva nov vzorec, temelječ na dejstvih, da viri niso neomejeni, da se njihova razpoložljivost zmanjšuje in da ima naš planet realne omejitve.

Krožno gospodarstvo je sistemski in kompleksen instrument, ki nam omogoča različne vire zadržati v potrošnem ciklu čim dlje. Pomeni preobražanje poslovnih modelov in spreminjanje obstoječih vzorcev in navad. Recikliranje je le ena od faz in še to zadnja v ciklu. Gre za spremenjen način načrtovanja produktov, upoštevanje omejenosti virov in s tem povezane stroške, za oblikovanje, ki omogoča nadomeščanje posameznih komponent izdelka z novimi, za nadgradnjo, čim daljšo dobo uporabe.

Celoten članek lahko preberete (in si ogledate video) na povezavi.

Show Buttons
Hide Buttons