V okviru sodelovanja z evropskimi partnerji iščemo naslednje konzorcijske partnerje za pripravo prijav na naslednja razpisa.

Cilj projekta: razvoj izboljšanih betonov za prefabricirane izdelke in monolitno gradnjo.
Iskani partner: proizvajalec prefabriciranih betonskih izdelkov. Vloga  v projektu: načrtovanje, izdelava in ocena prototipa

  • H2020, razpis “EEB6, ICT enabled, sustainable and affordable residential building construction, design to end of life”, oddaja prijave 22.2.2018

Iskani partner: investitor, projektant novogradnje ali obnove večstanovanske stavbe, tudi izvajalec, upravljalec/energetski manager.

Vaš interes sporočite na vladimir.gumilar@sgg.si
Vladimir GumilarUradna definicija grozdov pravi, da: »Industrijski grozdi predstavljajo neformalno obliko povezovanja med podjetji in drugimi organizacijami v določeni panogi na določenem geografskem področju.«

Povezovanje poteka na osnovi skupnih interesov. Osnovna ideja povezovanja v grozd temelji na sodelovanju. V grozdu lahko sodelujejo tudi podjetja, ki si na trgu konkurirajo. Na prvi pogled je to sicer nelogično, ker pa smo prej omenili skupne interese, ki so med drugim razvojno sodelovanje ter prenos znanj in razvoj novih kompetenc, postane stvar bolj razumljiva.

Še bolj pa postane razumljiva takrat, ko se zavemo, da beseda konkurenca izvorno, v latinščini, ne pomeni nič drugega, kot »skupaj teči«. Torej, brez spotikanja, prerivanja in odrivanja. Zanimivo, mar ne?

Članstvo in sodelovanje v grozdu mikro, malim in srednjim podjetjem (in seveda tudi velikim) omogoča navezavo stikov s partnerskimi organizacijami v tujini. To so lahko podjetja, inštituti, proizvajalci gradbenih materialov, proizvajalci montažnih hiš, univerze in druge organizacije, zanimive z vidika članov. V našem primeru so to vse organizacije in posamezniki v omrežju, ki smo ga s sodelovanjem v številnih mednarodnih projektih ustvarili v Slovenskem gradbenem grozdu in ki zajema partnerje v praktično vseh evropskih državah, pa tudi širše.

Sodelovanje v razvojno raziskovalnih projektih članom grozda omogoča, najenostavneje povedano, plačilo zato, da se učijo, navezujejo stike in razvijajo nove kompetence. Ker je sodelovanje v projektu plačano, lahko podjetja bistveno več časa namenijo razvoju in usposabljanju, kot bi ga sicer. Seveda je potrebno opraviti vse obveznosti za dosego ciljev projekta, a ob zavedanju, kaj čaka v zameno, je vprašanje »Sodelovati ali ne?« popolnoma brezpredmetno.

Show Buttons
Hide Buttons