Na Gospodarski zbornici Slovenije je v ponedeljek 10. aprila in torek, 11. aprila potekal dogodek z naslovom »UPORABA ODPADKOV KOT SEKUNDARNIH SUROVIN – Pospeševanje prehoda  v krožno ekonomijo z industrijsko simbiozo«.

 V dveh dneh smo lahko slišali 20 primerov dobrih praks in izzivov krožne ekonomije ter industrijske simbioze in možnosti za nove preboje na področju zapiranja zank. Na delavnici industrijske simbioze smo udeleženci lahko izmenjali informacije o razpoložljivih in potrebnih virih, znanjih in kompetencah.

Ob tej priliki želimo tudi vas spodbuditi, da razmislite kako bi lahko izboljšali učinkovitost virov na vašem področju ter katere vire, kompetence in znanja imate na voljo in tudi, kaj od naštetega potrebujete.

Slovenski gradbeni grozd že več let deluje na področju krožnega gospodarstva, konec leta pa tudi zaključujemo projekt ECCA (internacionalizacija malih in srednjih podjetij v gradbenem sektorju, s poudarkom na izdelkih in storitvah , ki so skladni z načeli krožnega gospodarstva). Ta projekt tudi vodimo. V okviru projekta (kot tudi sicer) smo vzpostavili veliko mednarodnih povezav, med drugim s partnerji iz Mehike, Filipinov, Indonezije, Myanmara, Uzbekistana, Rusije, Armenije in seveda številnimi partnerji iz EU. Vabimo vas k ogledu spletne strani projekta.

Program konfernce: Uporaba odpadkov kot sekundarnih surovin_program 06 04 2017

Več o konferenci.

 Povezovanje in mreženje

Članstvo v grozdu omogoča povezovanje in aktivno mreženje, torej spoznavanje vaših potencialnih partnerjev, bodisi s področja industrije ali razvojno raziskovalne sfere in prav ta osebni stik vam bo kdaj kasneje lahko omogočil izvedbo skupnih projektov. Lahko boste spoznali tudi vaše konkurente in ugotovili, kako se lotevajo podobnih problemov in kaj se lahko drug od drugega naučite. Za dosego ciljev Akcijskega načrta za skoraj-nič energijske stavbe za obdobje do leta 2020 je potrebno usvojiti nova znanja in pristope. Tudi v okviru striukturnih skladov je veliko sredstev namenjenih energetski sanaciji stavb. To delo bodo lahko opravljali tisti, ki bodo ustrezno usposobljeni. V prednosti bodo torej tisti, ki bodo ta znanja usvojili prej.

Poleg povezovanja v evropsko RR omrežje (Evropska gradbena tehnološka platforma ECTP, Mreža nacionalnih gradbenih tehnoloških platform, Združenje E2B  -Energy Efficient Buildings, iniciativa Renovate Europe) in združevanja virov (kadri, čas, raziskovalne kapacitete) sodelovanje v grozdu v okviru Obzorja 2020 (Horizon 2020) prinaša še druge prednosti.

Show Buttons
Hide Buttons