Evropska zveza za krožno gradbeništvo

V Evropsko zvezo za krožno gradbeništvo (ECCA, European Circular Construction Alliance),  se je do sedaj vključillo 27 grozdov in 12 podpornih organizacij. Izdelali smo shemo eko sistema za internacionalizacijo, ki temelji na t.i. mednarodnih sodelovalnih inovacijskih partnerstvih. V okviru partnerstev ter s številnimi podpornimi storitvami se bo omogočilo internacionalizacijo tudi manjšim in srednjim podjetjem, kar EU komisija močno podpira. ECCA je tudi  inovacijski eko sistem s številnimi možnostmi za mreženje ter razvojno sodelovanje v EU in širše.

Kot ključna področja za razvoj in čezmejno razvojno in poslovno sodelovanje (internacionalizacijo) smo opredeli pametna mesta in stavbe, upravljanje z gradbenimi odpadki, lesno vrednostno verigo ter bio gradnjo. Kot ciljne tuje trge smo opredelili Kanado, Mehiko, Maroko, Združene arabske emirate, Indijo in Kitajsko, seveda pa bo to odvisno tudi od konkretnih interesov in potreb na teh trgih za rešitve, ki jih člani ECCA ponujajo. Več informacij o rezulatih projekta in možnostih za sodelovanje lahko najdete na spletni strani http://circularconstruction.eu.

Vladimir Gumilar

Vladimir Gumilar, direktor SGG in vodja projekta ECCA.Zanima me več informacij glede članstva v SGG

4 + 15 =

Show Buttons
Hide Buttons