21. januar 2019

Izobraževalna delavnica Krožno gospodarstvo in gradbeništvo – Ponovna uporaba in pravilno ravnanje z odpadnim gradbenim materialom (na primeru hiše SKILLCO)

Vsebina delavnice:

  1. vsebinski sklop: Kaj moramo vedeti o krožnem gospodarstvu, če delujemo na področju gradbeništva, Andro Goblon SGG – 45 min
  2. vsebinski  sklop: Potenciali krožnega gospodarstva v gradbenem sektorju, Vladimir Gumilar SGG – 45 min
  3. vsebinski sklop: Priložnosti krožnega gospodarstva (nove tehnologije in poslovni modeli), Andro Goblon SGG – 45 min
  4. vsebinski sklop: Primer panožnih spretnosti s področja zelenih spretnosti: Ponovna uporaba in pravilno ravnanje z odpadnim gradbenim materialom, uporabljenim v SKILLCO hiši (vsi udeleženci prejmejo tudi podporno gradivo: avtorski tematski priročnik), Valentina Kuzma GZS ZGIGM  – 15 min
  5. vsebinski  sklop: Primer iz prakse: Izkušnje iz načrtovanja in izvedbe rušenja stanovanjske hiše ter vloga investitorja, Andrej Sedej, Maca Uhlir, PRE-BOJ, d.o.o.  – 15 min 

Več informacij in prijava

8 – 11. april 2019

World Construction Forum 2019

INVITATION

to the World Construction Forum 2019

Buildings and Infrastructure Resilience

April 8 – 11, 2019, Ljubljana, Slovenia

Več informacij in prijava

Show Buttons
Hide Buttons