Delavnica: Poslovni model

Namen delavnice je ocena obstoječega poslovnega modela podjetja ali organizacije in ocena potencialov za inoviranje le tega.

Poleg tega je delavnica namenjena spoznavanju članov in iskanju priložnosti za poslovno in/ali razvojno sodelovanje.

 

Na delavnici bodo udeleženci spoznali sodobna orodja za vizualizacijo poslovnih modelov in njihovo uporabnost v različnih primerih:

  1. Ocena trenutnega položaja podjetja ali organizacije

Vizualizacija poslovnega modela je priložnost za odkrivanje izboljšav, ki lahko hitro privedejo k boljšim rezultatom.

  1. Strateško načrtovanje

Primerjava obstoječega in željenega poslovnega modela, razlike med željenim in obstoječim poslovnim modelom in ugotovitve kaj in kako bo potrebno spremeniti, da bo prehod uspel.

  1. Izboljšanje sodelovanja med oddelki v podjetju (ali partnerskimi podjetji ali organizacijami)

Z vizualizacijo poslovnih modelov posameznih oddelkov podjetja ali organizacije lahko dosežemo, da zaposleni znotraj posameznih oddelkov lažje razumejo svojo vlogo in tudi potrebo po sodelovanju za dosego skupnih ciljev podjetja ali organizacije.

  1. Razumevanje svojih strank

Pomeni, da podjetje ali organizacija najde odgovore na to, katere probleme strank dejansko pomaga odpraviti ali katero delo jim s pomočjo ponudbe vrednosti pomaga opraviti.

  1. Razumevanje konkurence in/ali razumevanje partnerjev

S pomočjo oblikovanja poslovnih modelov lahko analiziramo in predstavimo poslovne modele konkurentov ali partnerjev. Poznavanje le teh omogoča lažje načrtovanje lastnih aktivnosti.

  1. Razumevanje zunanjih vplivov na podjetje ali organizacijo

Vsako podjetje ali organizacija je stalno izpostavljeno zunanjim vplivom, ki se jim mora prilagajati. Prilagajanje je lažje, če si zna te vplive na enostaven način predstaviti in jih razumeti. S pomočjo vizualnih poslovnih orodij je to možno.

Trajanje: Delavnica je enodnevna in traja od 8:30. do 14:00. ure.

Število udeležencev:  maksimalno 20

Termin: 23. 10. 2019

Lokacija: Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana-Vič, Tržaška 207, 1000 Ljubljana, (mala rdeča predavalnica)

Kotizacija:

Delavnica se izvaja v okviru usposabljanj za člane Slovenskega gradbenega grozda in je za člane brezplačna. Delavnice se lahko udeležita dve osebi iz posameznega podjetja, ki je član Slovenskega gradbenega grozda.

Kotizacija za udeležence iz podjetij in organizacij, ki niso člani Slovenskega gradbenega grozda: 180 Evrov na posameznega udeleženca. V ceni ni zajet DDV.  V primeru, da se podjetje v roku dveh mesecev od izvedbe delavnice odloči za članstvo, se kotizacija odšteje od članarine za prvo leto. Udeležba na delavnici je mogoča po plačilu kotizacije.

Prijavnica na delavnico »Poslovni model podjetja«: SGG-Delavnica-2019_10_23-Poslovni model-prijavnica

Izpolnjeno prijavnico pošljite po elektronski pošti na naslov vladimir.gumilar@sgg.si najkasneje do 18. 10. 2019.

 

Izvajalec:

Andro Goblon: v Slovenskem gradbenem grozdu se ukvarja z naslednjimi področji: inoviranje, poslovni modeli, krožno gospodarstvo in nove tržne poti. V okviru EU projektov je vodil aktivnosti promocije in uporabe rezultatov raziskav v inovacijskih aktivnostih podjetij. Ob tem se je usposobil za uporabo vizualnih orodij za poslovno načrtovanje, ki jih praktično uporablja na delavnicah. Priporočila udeležencev preteklih delavnic so vidna na Linkedin profilu.

Show Buttons
Hide Buttons