Delavnica: Kako do boljše prijave na RRI razpisih

 

Namen delavnice je podjetjem pomagati izboljšati razumevanje meril ocenjevanja vlog na RRI razpise in s tem izboljšati možnosti za pridobitev razvojnih sredstev.

Delavnica je namenjena podjetjem in raziskovalnih inštitutacijam, ki se povezujejo v projektne konzorcije in načrtujejo prijavo na razpis.

 

Na delavnici bodo obravnavane naslednje teme:

 • Kako pripraviti vlogo, da bo ustrezala kriterijem smiselnosti, ustreznosti, izvedljivosti in vsebinske celovitosti zastavljenega izziva RRI projekta oz. poslovne priložnosti.
 • Kako oceniti tržni potencial RRI projekta in kakšne so možne inovacije na področju organizacije in trženja.
 • Kako upoštevati kriterij širšega družbenega vpliva RRI projekta in prispevek k prehodu v krožno in nizkoogljično gospodarstvo.
 • Kako določiti najustreznejšo kombinacijo znanja, kompetenc, tehnologije in interdisciplinarnosti konzorcijskih partnerjev.
 • Kako uspešno načrtovati in voditi RRI projekt.

 

Obravnavana tematika delavnice je v izvedbeni fazi projekta koristna tudi za doseganje pogojev v zvezi s cilji razpisa, ki se nanašajo na:

 • vstop na trg,
 • skrajšanje časa od ideje do trga,
 • krepitve konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja,
 • povečanje dodane vrednosti in
 • povečanje dohodkov od prodaje.
 • In doseganje lastnih programskih ciljev podjetja:
 • povečanje neto števila zaposlenih,
 • dodana vrednost na zaposlenega v podjetju,
 • čisti prihodki od prodaje na domačem ali tujem trgu,
 • prijava pravic intelektualne lastnine, ki izhajajo iz rezultatov operacije,
 • povečanje snovne in energetske učinkovitosti

Z dobro pripravo se podjetja lahko izognejo stroškom neuspešne prijave ali v primeru pridobljenih sredstev problemom v zvezi z vstopom na trg in s tem ne doseganjem ciljev projektov in vračilom denarnih sredstev ministrstvu.

Delavnica je izrazito praktično naravnana in namenjena takojšnjemu prenosu v prakso, zato je število udeležencev omejeno.

Pridobljena znanja je možno namreč uporabiti in nadgraditi tudi za:

 1. pomoč pri povezovanju podjetij (tudi raziskovalne konzorcije)
 2. razumevanje svojih strank, njihovih potreb in s te povezanih razvojnih in poslovnih priložnosti,
 3. oceno trenutnega položaja podjetja,
 4. izboljšanje sodelovanja med oddelki v podjetju,
 5. razumevanje konkurence,
 6. strateško načrtovanje in izvedbo strategije podjetja,
 7. spremljanje realizacije in uspešnosti,
 8. razumevanje zunanjih vplivov na podjetje ali organizacijo,
 9. pomoč pri investiranju.

Trajanje: Delavnica je enodnevna in traja od 9. do 16. ure.

Število udeležencev:  maksimalno 25

Termin: po dogovoru

Lokacija: Ljubljana oziroma po dogovoru

Kotizacija:  270 Evrov posameznega udeleženca iz podjetja. V ceni ni zajet DDV.

Za vsakega nadaljnjega udeleženca iz istega podjetja se cena zniža za 20% in znaša 216 Evrov.

Udeležba na delavnici je mogoča po plačilu kotizacije.

Prijavnica

Izvajalca:

Mag. Vladimir Gumilar: vodja Slovenskega gradbenega grozda, z več kot 15 leti izkušenj pri povezovanju podjetjij za razvojne dejavnosti in projekte. Sodeloval in tudi koordiniral je pripravo prijav na številne nacionalne (Tehnološki centri, Tehnološke platforme, Kompetenčni centri za razvoj kadrov) in predvsem evropske razpise (7. OP, Obzorje 2020, CIP, Cosme, Life, Erasmus). Kot partner je sodeloval pri 14 EU projektih ter pridobil tudi izkušnje iz vodnja projekta v okviru 7. Okvirnega programa (STOREPET). V letu 2016/17 je vodil EU COSME Clusters go international projekt ECCA, v okviru katere se je vzpostavila Zveza za krožno gradbeništvo, s 28 grozdi in 12 podpornimi organizacijami. V okviru slednjega je pridobil številna znanja s področja uresničevanja krožnega gospodarstva v gradbenem sektorju.

Andro Goblon: v Slovenskem gradbenem grozdu se ukvarja z naslednjimi področji: inoviranje, poslovni modeli, krožno gospodarstvo in nove tržne poti.

Pošljite mi informacije o datumu in lokaciji delavnice

8 + 7 =

Show Buttons
Hide Buttons