Seminar: Kaj morajo ključni kadri v podjetju vedeti o krožnem gospodarstvu?

Krožno gospodarstvo prodira v številne razvojne politike in akcijske načrte povezane z razvojem gospodarstva in družbe. Aktivnosti se dogajajo po celem svetu, saj je omejenost virov našega planeta (»nimamo rezervnega planeta«) globalni izziv, a tudi pomembna razvojna in poslovna priložnost za podjetja.

Gradbeni sektor in grajena infrastruktura sta področji z največjo porabo različnih virov, zato je pomen in vpliv sektorja v krožnem gospodarstvu zelo velik. To je razvidno iz politik uresničevanje krožnega gospodarstva v EU. Pričakovanja in tudi zahteve glede t.i. krožnih rešitev bodo začela prihajati tudi s strani javnih kot tudi zasebnih investitorjev. To bo posledično vplivalo tudi na konkurenčnost trenutnih proizvodov, storitev in rešitev, ki jih podjetja ponujajo.

Podjetjem in organizacijam v okviru uvodnega seminarja za krožno gradbeništvo predstavimo koncept krožnega gospodarstva, kaj krožno gospodarstvo pomeni v gradbenem sektorju in graditvi in na katerih področjih se odpirajo priložnosti za podjetja, razvoj in inovativnost.

Seminar je namenjen vsem, ki se srečujejo z izzivi krožnega gospodarstva in želijo pridobiti vpogled, kako krožno gospodarstvo lahko vpliva na njihovo poslovanje.

Priporočljivo je, da se seminarja udeležijo kadri, ki imajo kompetence za odločanje iz različnih področij delovanja (uprava, marketing, prodaja, razvoj, IT podpora, kadri).

Na seminarju bodo obravnavane naslednje teme:

  • Opredelitev krožnega gospodarstva
  • Pomen krožnega gospodarstva in politike na tem področju
  • Principi in strategije krožnega gospodarstva.
  • Kako lahko prehod v krožno gospodarstvo ustvarja nove priložnosti?
  • Katera tveganja poslovanja je moč omejiti s prehodom na krožno gospodarstvo?
  • Predstavitev priložnosti in izzivov za krožnega gospodarstva v gradbeništvu
  • Potenciali krožnega gospodarstva na področju gradbenega sektorja s pomočjo metode »RESOLVE
  • Vrednostne verige in krožni poslovni modeli pri graditvi
  • Vprašanja udeležencev v zvezi s tematiko in odgovori

 

Trajanje: Seminar traja tri ure.

Termin: po dogovoru

 Lokacija: po dogovoru ali v obliki webinarja

Kotizacija: Seminar se izvaja v okviru usposabljanj za člane Slovenskega gradbenega grozda in je za člane brezplačen. Kotizacija za nečlane je 360 EUR + DDV za do tri udeležence iz istega podjetja. Za vsakega nadalnjega udeleženca iz istega podjetja je kotizacija 65 EUR + DDV.

Pokličite za več informacij.

 

Izvajalca:

Mag. Vladimir Gumilar: vodja Slovenskega gradbenega grozda, z več kot 15 leti izkušenj pri povezovanju podjetij za razvojne dejavnosti in projekte. Sodeloval in tudi koordiniral je pripravo prijav na številne nacionalne in predvsem evropske razpise (7. OP, Obzorje 2020, COSME, Life, Erasmus). Kot partner je sodeloval pri 14 EU projektih ter pridobil tudi izkušnje iz vodja projekta v okviru 7. Okvirnega programa (STOREPET). V letu 2016/17 je vodil EU COSME Clusters go international projekt ECCA, v okviru katere se je vzpostavila Zveza za krožno gradbeništvo, s 28 grozdi in 12 podpornimi organizacijami. V okviru teh projektov je pridobil številna znanja s področja novih tehnologij, razvojnega povezovanja uresničevanja novih izzivov kot je trajnostna gradnja, krožno gospodarstvo in gradbeništvo 4.0.

Andro Goblon: v Slovenskem gradbenem grozdu se ukvarja z naslednjimi področji: inoviranje, poslovni modeli, krožno gospodarstvo in nove tržne poti. V okviru EU projektov je vodil aktivnosti promocije in uporabe rezultatov raziskav v inovacijskih aktivnostih podjetij. Pri tem se je usposobil za uporabo vizualnih orodij za poslovno načrtovanje ter orodja praktično uporabil na delavnicah v okviru EU projektov in širše. Med usposabljanji, ki se jih je udeležil, je tudi usposabljanje z naslovom »Circular Business Model Innovation Masterclass«.

Show Buttons
Hide Buttons