Celoten akcijski načrt si lahko prenesete preko povezave. Z vidika SGG so zanimive naslednje predvidene aktivnosti ministrstev in vladnih služb:

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

 

Uresničevanje kohezijskih projektov iz finančne perspektive 2014-2020 na področju železniške in cestne infrastrukture
Energetska sanacija stavb

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

Uvedba modela vajeništva, profesionalni razvoj učiteljev, podjetnost, odprta učna okolja, povezovanje z lokalnim in mednarodnim okoljem

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Sprememba in nadgradnja prostorske, gradbene in okoljske zakonodaje z vidika optimizacije postopkov in odprave pomanjkljivosti v praksi
Krožno gospodarstvo

SLUŽBA VLADE RS ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO

Priprava dolgoročne strategije razvoja Slovenije (vizija 2050, strateški načrt 2030)

 

Show Buttons
Hide Buttons