Vodič za politike grozdov

Vodič “Smart Guide to Cluster Policy” je novo orodje za oblikovalce politik in strokovne delavce v podporo posodabljanju industrije, rast MSP in pametno specializacijo. Predstavljen je bil na konferenci Smart Regions conference 2. junija 2016 in je zadnja...
Show Buttons
Hide Buttons