Na poti k odličnosti – Sinergije med evropskimi strukturnimi in investicijskimi skladi (ESIF) & Financiranje raziskav in inovacij, ter Implementacija Strategije pametne specializacije

Dogodek se bo osredotočal na: (1) ozaveščanje o ukrepih, ki so potrebni, da se omogoči sinergije med različnimi programi financiranja EU in (2) izmenjavi dobrih praks z združevanjem sredstev iz strukturnih skladov, nacionalnih virov in okvirnega programa za...

Kaj je krožno gospodarstvo

Slikovitih primerov, kako si lahko olajšamo in pocenimo življenje kot posamezniki in kako to lahko sistemsko storimo kot družba, ne manjka. Ob tem gre tako za možnost prihrankov kot za dvigovanje kakovosti bivanja in upoštevanje omejitev planeta. Če naš sedanji...
Show Buttons
Hide Buttons