Pobuda za lažji dostop do sredstev

Evropska komisija namerava letos uvesti pobudo za lažji dostop do sredstev EU za manjše projekte, kot so na primer projekti energetske sanacije stavb. Načrt, ki spada med prednostne naloge, je omenjen v osnutku(1) prihajajočega izvršnega poročila »State of the Energy...
Show Buttons
Hide Buttons