Platforma za izobraževanje strokovnjakov na področju skoraj nič energijske gradnje

Projekt PROF / TRAC razvija odprto platformo za izobraževanje in usposabljanje strokovnjakov, ki se ukvarjajo s skoraj nič-energijskimi stavbami. Gradnja in prenova stavb po principu skoraj nič-energijske gradnje je za gradbeni sektor velik izziv, ki zahteva nov pristop (energijsko integrirano načrtovanje in gradnja) in sodelovanje strokovnjajov različnih profilov v multidisciplinarnih timih. Žal ta novi pristop še ni zaživel v meri, kot bi lahko in namesto multidisciplinarnega pristopa imamo še vedno v veliki meri fragnentiran in razdeljen sektor s pomanjkljivo komunikacijo med inženirji, arhitekti, tehničnimi eksperti in izvajalci del. Za začetek je potrebno vsaj razumevanje vloge drug drugega, vendar pa brez upoštevanja načel integriranega (ki bi mu lahko dodali še trajnostnega in krožnega) načrtovanja cilji ne bodo doseženi.Show Buttons
Hide Buttons