Ni bila prvoaprilska šala. Natanko pred 15 leti smo začeli z delovanjem Slovenskega gradbenega grozda. V tem času smo uspešno promovirali slovenski gradbeni sektor v Evropi od Portugalske do Poljske, od Finske do Malte in preko meja Evrope, od Mehike do Mongolije. Vzpostavili smo tudi sodelovanje z evropskimi organizacijami kot so Evropska gradbeno tehnološka platforma, Evropska zveza za krožno gradbeništvo, Evropska platforma za povezovanje grozdov, EU Gateway, ELAN in Renovate Europe.

Namen povezovanja v vrednosti  verigi od raziskovanja do prodaje končnim uporabnikom je uspešno in win-win poslovno sodelovanje v sektorju.

Slovenski gradbeni grozd že 15 let sodeluje na področju razvoja in prenosa tehnologij in znanj  v okviru evropskih programov H2020, COSME, ERASMUS+, LIFE in drugih. V teh letih smo vzpostavili stike s partnerji v večini EU držav in širše.

Pridružite se nam!
mag. Vladimir Gumilar, univ.dipl.inž.gradb., MBA, direktor

Povezovanje in mreženje

Članstvo v grozdu omogoča povezovanje in aktivno mreženje, torej spoznavanje vaših potencialnih partnerjev, bodisi s področja industrije ali razvojno raziskovalne sfere in prav ta osebni stik vam bo kdaj kasneje lahko omogočil izvedbo skupnih projektov. Lahko boste spoznali tudi vaše konkurente in ugotovili, kako se lotevajo podobnih problemov in kaj se lahko drug od drugega naučite. Za dosego ciljev Akcijskega načrta za skoraj-nič energijske stavbe za obdobje do leta 2020 je potrebno usvojiti nova znanja in pristope. Tudi v okviru striukturnih skladov je veliko sredstev namenjenih energetski sanaciji stavb. To delo bodo lahko opravljali tisti, ki bodo ustrezno usposobljeni. V prednosti bodo torej tisti, ki bodo ta znanja usvojili prej.

Poleg povezovanja v evropsko RR omrežje (Evropska gradbena tehnološka platforma ECTP, Mreža nacionalnih gradbenih tehnoloških platform, Združenje E2B  -Energy Efficient Buildings, iniciativa Renovate Europe) in združevanja virov (kadri, čas, raziskovalne kapacitete) sodelovanje v grozdu v okviru Obzorja 2020 (Horizon 2020) prinaša še druge prednosti.

Pridobivanje finančnih virov za razvoj

V programu Obzorje 2020 je velik poudarek na sodelovanju industrije, predvsem malih in srednjih podjetij. Glede na to, da bodo upravičeni stroški povrnjeni od 70% do 100%, odvisno od razpisa, priznano bo pa še 20% režijskih stroškov, bo sodelovanje v teh projektih zelo zanimivo tudi za podjetja, ki se do sedaj zaradi dodatnih vlaganj takih aktivnosti še niso lotila. V primerjavi z nacionalnimi razpisi in tudi drugimi EU razpisi je tako stopnja sofinanciranja zelo ugodna in lahko pomemben motivator za pripravo prijav.

Člani gospodarskih združenj (kot je na primer Slovenski gradbeni grozd – GIZ) lahko neposredno sodelujejo v pridobljenih projektih združenja in s tem zmanjšajo včasih hudo obsežne administrative naloge ob individualni prijavi. Njihovo delo na projektih je upravičen strošek.  Seveda pa se lahko podjetja odločajo tudi za samostojne prijave, pri čemer jim SGG lahko nudi strokovno podporo in storitve.

Z

Koristi za mikro, mala in srednja podjetja, ki sodelujejo v evropskih projektih

  • povečanje produktivnosti,
  • pridobitev novih kompetenc, spretnosti in znanj (»know how«),
  • boljša kakovost izdelkov ali storitev,
  • uvajanje novih izdelkov ali storitev v podjetje in/ali na trg,
  • intenziviranje mednarodnih stikov in s tem nove možnosti za mednarodno sodelovanje,
  • povečanje izvoza,
  • pridobitev publicitete in s tem boljša prepoznavnost v javnosti,
  • vstop na nova tržišča,
  • verjetno pa bi lahko našli še kaj, na primer gradnjo zaupanja v okviru povezovanja in sodelovanja.

Zanima me več informacij glede članstva v SGG

15 + 3 =

Pokličite nas!

Show Buttons
Hide Buttons